Visit Hague

Experience The Beauty Of Nature

เรื่องน่ารู้ของการตรวจปั้นจั่นและแนวทางการใช้งานปั้นจั่นอย่างปลอดภัย

เรื่องน่ารู้ของการตรวจปั้นจั่นและแนวทางการใช้งานปั้นจั่นอย่างปลอดภัย

ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง ความปลอดภัยในการใช้งานจึงเป็นสิ่งที่ต้องยึดเหนี่ยวอยู่เสมอ ปกติแล้วการตรวจปั้นจั่นนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามแต่ว่าความบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อยก่อให้เกิดอันตรายตามาได้ ดังนั้นจึงต้องตรวจปั้นจั่นอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนดและต้องใช้งานบนพื้นฐานความปลอดภัยทุกครั้ง

ความถี่ในการตรวจปั้นจั่น

            ความถี่ในการตรวจสอบปั้นจั่นนั้นมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีระยะเวลาที่ชัดเจน โดยความถี่ของการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับประเภท/ลักษณะการใช้งานปั่นจั้นและพิกัดน้ำหนักของปั้นจั่นด้วยเช่นกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ปั้นจั่นสำหรับงานก่อสร้าง
 2. น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน ตรวจ 6 เดือน/ครั้ง
 3. น้ำหนักตั้งแต่ 3 ตันขึ้นไป ตรวจ 3 เดือน/ครั้ง
 4. ปั้นจั่นสำหรับงานอื่นๆ
 5. น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน. ตรวจ 1 ปี/ครั้ง
 6. น้ำหนัก >3-50 ตัน ตรวจ 6 เดือน/ครั้ง
 7. น้ำหนัก >50 ขึ้นไป ตรวจ 3 เดือน/ครั้ง

หากปั้นจั่นหยุดใช้งานติดต่อกันนานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นปั้นจั่นประเภทไหนหรือมีพิกัดน้ำหนักเท่าไร ต้องนำมาตรวจใหม่อีกครั้งก่อนนำมาใช้งาน

ตรวจปั้นจั่น ตรวจอะไรบ้าง

            เมื่อต้องตรวจปั้นจั่น หลายคนอาจรู้สึกสงสัยว่าควรตรวจอะไรบ้าง? เนื่องจากอะไหล่ปั้นจั่นนั้นมีความสำคัญแทบทุกชิ้น การตรวจจึงครอบคลุมมากไล่ตั้งแต่โครงสร้างปั้นจั่น การติดตั้งที่มั่นคง ฝาครอบปิดในส่วนที่เป็นอันตราย ระบบควบคุมการทำงาน ลวดสลิง สัญญาณเตือน ป้ายบอกพิกัดและการทดสอบการรับน้ำหนักของปั้นจั่น การตรวจปั้นจั่นทุกประเภทจะต้องตรวจโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น เมื่อตรวจแล้วหากต้องการใช้งานปั้นจั่นให้ปลอดภัยมากที่สุด ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด จะช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุลงได้อย่างแน่นอน

 • ผู้ใช้งานปั้นจั่นต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และได้รับการอบรมมาอย่างถูกต้อง และก่อนจะเข้าควบคุมปั้นจั่นจะต้องมีการตรวจสอบและอนุญาตจากผู้มีอำนาจในการมอบหมายงาน
 • ปั้นจั่นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นผิวที่ได้ระดับ ตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง
 • รักษาระยะห่างจากสายไฟอย่างน้อย 10 ฟุต
 • ห้ามถอดชิ้นส่วน/ปลดล็อคหรือถอดหมุนออกในขณะติดตั้ง เว้นแต่สิ่งนั้นจะกีดขวางความปลอดภัย
 • กำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีการแกว่งของปั้นจั่น
 • ผู้ควบคุมจะต้องแต่งกายรัดกุม ไม่พันเชือก รอกหรือเส้นสายใดๆไว้รอบตัวโหลด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าต่างๆก่อนเริ่มเดินเครื่อง สิ่งที่ควรตรวจสอบ เช่น แผนผังน้ำหนักบรรทุก เส้นทางยก เป็นต้น
 • อย่าเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักเกิน ก่อนจะเคลื่อนย้ายควรทดสอบด้วยการยกเหนือพื้นดินก่อน 2-3 นิ้ว เพื่อตรวจเช็คความสมดุลและระบบเบรกก่อนส่งมอบของ
 • ตรวจสอบให้มั่นใจทุกครั้งว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตปั้นจั่นได้อย่งครบถ้วนเรียบร้อย

เมื่อตรวจปั้นจั่นอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกต้องบนพื้นฐานความปลอดภัย จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุลงได้มากเลยทีเดียว

Derrick Fernandez

Related Posts