Visit Hague

Experience The Beauty Of Nature

Tag: แพยางเป่าลม

Tag: แพยางเป่าลม

แพยางเป่าลมสำหรับเด็ก

แพยางเป่าลมสำหรับเด็ก

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องการความสนุกสนานให้ชีวิต โดยเฉพาะวัยเด็กเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและพัฒนา ความสนุกสนานจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์เป็นไปในทางที่ดี และเด็กมักมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมกับการเล่นและการทำกิจกรรมที่ตัวเด็กรู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมนั้นๆได้ดี ดังนั้นการหาของเล่นหรือกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาการทักษะการใช้ชีวิตและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกันจึงเป็นการช่วยให้เด็กพัฒนาตนเองได้ดีที่สุด           เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ดันนั้นของเล่นที่เป็นที่นิยมมักเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในร่ม หรือหากเป็นกิจกรรมกลางแจ้งของเล่นที่นิยมมักจะเกี่ยวข้องกับน้ำ แพยางเป่าลมเป็นหนึ่งในของเล่นที่ได้รับความนิยมสูง เพราะเด็กสามารถเล่นด้วยกันได้หลายคน นอกจากช่วยส่งเสริมทักษะด้านร่างกายแก่เด็กได้แล้วยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านสังคมได้อีกด้วย นั่นคือเด็กจะได้ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างตนเองและผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจในการแบ่งปันของเล่นกับผู้อื่น รู้จักการควบคุมอารมณ์และการรอคอย หรือการแก้ปัญหาง่ายๆในการเล่นกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการเล่นอย่างสนุกสนานและฝึกทักษะเหล่านั้นไปพร้อมๆกันย่อมทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ เด็กจึงจะไม่รู้สึกเบื่อจากการเรียนรู้ทักษะด้วยวิธีเหล่านี้ แพยางเป่าลมจึงเป็นของเล่นชิ้นโปรดที่เด็กๆหลายคนต่างหลกรัก และของเล่นชิ้นนี้ยังพกพาไปที่อื่นได้สะดวก เพราะสามารถพับให้มีขนาดเล็กได้ มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย จัดเก็บสะดวก…