Visit Hague

Experience The Beauty Of Nature

Tag: อุปกรณ์สำหรับดูแลบ้าน

Tag: อุปกรณ์สำหรับดูแลบ้าน

7 อุปกรณ์ที่ช่วยดูแลให้บ้านของคุณปลอดภัยจากพวกสัตว์รบกวน

7 อุปกรณ์ที่ช่วยดูแลให้บ้านของคุณปลอดภัยจากพวกสัตว์รบกวน

เป็นกันบ้างไหม เวลานอนตอนกลางคืนมักจะมีแมลงหรือสัตว์เข้าบ้านโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นอันตรายต่อคนที่อยู่ในอาศัยในบ้านอย่างมาก โดยเฉพาะบ้านที่มีลูกน้อย อาจจะโดยสัตว์มีพิษกัดต่อยได้ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่จะมาสร้างความรำคาญให้กับเราเช่น หนู นก ยุง แมลงวัน ดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ดีๆ ที่จะช่วยดูแลให้บ้านปลอดภัยจากสัตว์รบกวน 7 อุปกรณ์ที่ช่วยดูแลให้บ้านของคุณปลอดภัยจากพวกสัตว์รบกวน มุ้งลวด คืออุปกรณ์ที่ติดตั้งบริเวณบานประตูและหน้าต่าง เพื่อป้องกัน สัตว์ร้าย แมลงต่าง ๆ ไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน เช่น ยุง แมลงสาบ ตะขาบ…