Visit Hague

Experience The Beauty Of Nature

Tag: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

Tag: น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

วิธีการเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยขณะใช้งาน

วิธีการเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยขณะใช้งาน

การเลือกบุหรี่ไฟฟ้าว่ายากแล้ว แต่การเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกใจกลับเป็นเรื่องที่ยากกว่า นั่นเป็นเพราะว่าตัวเลือกของ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า มีให้เลือกเยอะนั่นเอง มีทั้งแบบที่เป็น Free Base Nicotine และน้ำยาแบบ Salt Nicotine คนที่จะเลือกน้ำยาได้ก็ต้องเข้าใจทั้งสองอย่างนี้ก่อน โดยคุณหาข้อมูลหรือดูรีวิวเกี่ยวกับน้ำยาทั้งสองประเภทนี้ก่อนได้  แต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกน้ำยาอย่างไร ให้มีความปลอดภัยกับตัวของบุหรี่ไฟฟ้า เพราะหากเราเลือกผิด นอกจากจะไม่ถูกใจแล้ว ยังจะสร้างความเสียหายให้กับบุหรี่ไฟฟ้าด้วย   แนวทางการเลือกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า  1.เลือกให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราใช้  บุหรี่ไฟฟ้าแต่ละชนิดที่คุณได้เลือกมา จะเหมาะกับน้ำยาแตกต่างกัน อย่างเช่นบางชนิดเหมาะกับการใส่น้ำยาที่ละน้อย คือใส่เป็นหยอดก่อนที่จะสูบ บางชนิดสามารถใส่น้ำยาในปริมาณที่มากในครั้งเดียวได้เลย ดังนั้นคุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่ละแบบก่อน จะได้เลือกน้ำยาได้ตรงกับอุปกรณ์ที่เลือกใช้ หากเอามาใช้ผิดประเภทเมื่อไหร่ จะสร้างความเสียหายให้กับตัวบุหรี่ไฟฟ้าทันที  2.เลือกคุณภาพที่เท่ากัน …