Visit Hague

Experience The Beauty Of Nature

แพยางเป่าลมสำหรับเด็ก

แพยางเป่าลมสำหรับเด็ก

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องการความสนุกสนานให้ชีวิต โดยเฉพาะวัยเด็กเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตและพัฒนา ความสนุกสนานจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์เป็นไปในทางที่ดี และเด็กมักมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมกับการเล่นและการทำกิจกรรมที่ตัวเด็กรู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมนั้นๆได้ดี ดังนั้นการหาของเล่นหรือกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาการทักษะการใช้ชีวิตและได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกันจึงเป็นการช่วยให้เด็กพัฒนาตนเองได้ดีที่สุด

          เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ดันนั้นของเล่นที่เป็นที่นิยมมักเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ในร่ม หรือหากเป็นกิจกรรมกลางแจ้งของเล่นที่นิยมมักจะเกี่ยวข้องกับน้ำ แพยางเป่าลมเป็นหนึ่งในของเล่นที่ได้รับความนิยมสูง เพราะเด็กสามารถเล่นด้วยกันได้หลายคน นอกจากช่วยส่งเสริมทักษะด้านร่างกายแก่เด็กได้แล้วยังเป็นการช่วยส่งเสริมทักษะด้านสังคมได้อีกด้วย นั่นคือเด็กจะได้ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างตนเองและผู้อื่น รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจในการแบ่งปันของเล่นกับผู้อื่น รู้จักการควบคุมอารมณ์และการรอคอย หรือการแก้ปัญหาง่ายๆในการเล่นกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เด็กสามารถเรียนรู้ได้จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น และการเล่นอย่างสนุกสนานและฝึกทักษะเหล่านั้นไปพร้อมๆกันย่อมทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ เด็กจึงจะไม่รู้สึกเบื่อจากการเรียนรู้ทักษะด้วยวิธีเหล่านี้ แพยางเป่าลมจึงเป็นของเล่นชิ้นโปรดที่เด็กๆหลายคนต่างหลกรัก และของเล่นชิ้นนี้ยังพกพาไปที่อื่นได้สะดวก เพราะสามารถพับให้มีขนาดเล็กได้ มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย จัดเก็บสะดวก หากเก็บและใช้งานอย่างถูกวิธีก็สามารถใช้งานได้นาน และเป็นของเล่นที่ไม่มีส่วนที่เป็นของแข็งหรือส่วนมีคม ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องบาดแผลที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก แต่เพราะเป็นของเล่นที่มีน้ำมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในการเล่นของเล่นชิ้นนี้จึงควรมีผู้ปกครองหรือมีคนดูแลเวลาเด็กเล่นแพยาง เพราะอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กได้หากไม่มีการระวังที่มากพอ          

แพยางเป็นของเล่นที่ให้ความสนุกสนานแก่เด็กได้มาก แต่เด็กมักไม่มีความระมัดระวังตัวมากนัก จึงควรมีคนคอยดูแลอยู่ใกล้ๆ และควรเลือกซื้อแพยางจากร้านที่มีคุณภาพ เช่นBBtoys ที่จำหน่ายของเล่นที่ได้มาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัยต่อเด็กในของเล่นแต่ละชิ้นที่จัดจำหน่าย แพยางที่เลือกควรมีคุณภาพ ไม่เสียหายรั่วซึม รองรับน้ำหนักของเด็กได้จริง เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ทักษะและเล่นได้อย่างสนุกสนานและมีความปลอดภัยในการใช้งานด้วย

Derrick Fernandez

Related Posts