Visit Hague

Experience The Beauty Of Nature

สารเคลือบผิวโลหะ เคมีเคลือบเหล็กแผ่นและเคมีเคลือบผิวระดับนาโน

วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสารเคลือบผิวโลหะ นั่นคือ เคมีเคลือบเหล็กแผ่นและเคมีเคลือบผิวระดับนาโน ซึ่งนับว่ามีความสำคัญอย่างมากถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เคมีเคลือบเหล็กแผ่นและเคมีเคลือบผิวระดับนาโน คืออะไร หาซื้อได้จากที่ไหน ตามไปชมพร้อมๆ กันเลย

เคมีเคลือบผิวในระดับนาโน

สารเคลือบผิวโลหะ เคมีเคลือบผิวในระดับนาโน เช่น น้ำยาพาลูซิด (PALLUCID)  เคมีเคลือบผิวในระดับนาโนถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยต้านทานการกัดกร่อนและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างชั้นสีได้อย่างดีเยี่ยม ใช้กับผิววัสดุได้อย่างหลากหลาย ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สามารถใช้ปรับปรุงสภาพพื้นผิวของวัสดุในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

จากการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถพัฒนาคุณสมบัติทางเคมีของพาลูซิด ในการชุบเคลือบผิวชนิดเซอร์โคเนียม ความหนาของชั้นฟิล์มในระดับนาโนเมตรและยังปราศจากโลหะ นิกเกิล แมงกานีส และฟอสฟอรัส สามารถลดปริมาณการเกิดตะกอนได้ จึงส่งผลดีต่อการใช้งานและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตลอดจนการลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการชุบเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่คงคุณสมบัติช่วยต้านทานการกัดกร่อนของพื้นผิววัสดุเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะระหว่างชั้นสีและผิวของวัสดุให้ดียิ่งขึ้นและยังป้องกันการเกิดสนิมอีกด้วย

เคมีเคลือบเหล็กแผ่น

สำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเคลือบเหล็กแผ่น ปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลากหลายประเภท มีทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี กัลวาลุม (เหล็กอลูซิงค์) หรือซิงคาลุม ไปจนถึงเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า มีทั้งผลิตภัณฑ์แบบที่มีองค์ประกอบเป็นโครเมตและไม่มีโครเมตเป็นองค์ประกอบ การเคลือบเคมีบนเหล็กแผ่นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและเป็นรองพื้นสำหรับกระบวนการทำสีนั่นเอง รวมถึงยังเพิ่มคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นได้เช่น อย่างเช่น ป้องกันการเกิดรอยนิ้วมือจากการสัมผัส เป็นต้น

คุณสามารถหาซื้อสารเคลือบผิวโลหะ ไม่ว่าจะเป็นเคมีเคลือบเหล็กแผ่นหรือเคมีเคลือบผิวในระดับนาโน ได้จาก บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำหรับการเคลือบเตรียมผิว การเคลือบป้องกันสนิมและการอบชุบทางความร้อนที่นี่ให้บริการรับชุบเพื่อเตรียมผิวโลหะและบริการอบชุบทางความร้อน สำหรับโลหะชนิดต่างๆ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมีและมีบริการรับวิเคราะห์ทางเคมีในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึง จึงมีแหล่งที่ตั้งโรงงานอยู่ใน 3 นิคมอุตสาหกรรมหลักได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปูนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 และ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

Derrick Fernandez

Related Posts